Jakie Organizacje Zbiorowego Zarządzenia działają w Polsce?

Jakie Organizacje Zbiorowego Zarządzenia działają w Polsce?

Jakie Organizacje Zbiorowego Zarządzenia działają w Polsce?

Jakie Organizacje Zbiorowego Zarządzenia działają w Polsce? Popularnie zwane OZZ, to organizacje w naszym kraju które dbają o dobra twórców, autorów piosenek, artystów, piosenkarzy i muzyków. Można mieć zastrzeżenia do samej działalności danych podmiotów, jednak idea jaka im przyświeca, czyli walka o prawa i pieniądze za wykorzystywanie muzyki chociażby dla ich autorów jest szczytna.

Większość ludzi wie jedynie o ZAIKSie, jednak OZZ jest więcej, dużo więcej, nas jednak będą interesowały cztery z nich, te najważniejsze, najpopularniejsze, które często wizytują firmy i lokale w Polsce, sprawdzając czy nie jest łamane prawo autorskie.

Jakie Organizacje Zbiorowego Zarządzenia działają w Polsce?
Jakie Organizacje Zbiorowego Zarządzenia działają w Polsce?

Jakie Organizacje Zbiorowego Zarządzenia działają w Polsce?

Jakie Organizacje Zbiorowego Zarządzenia działają w Polsce?

  • ZAIKS (Stowarzyszenie Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych) – opłaty pobierane są za prawa autora,
  • STOART (organizacja zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych) – pobierająca opłaty z tytułu praw autorskich,
  • SAWP – (Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych) – pobierające opłaty z tytułu praw pokrewnych do praw autorskich wykonawców utworów,
  • ZPAV (Związek Producentów Audio-Video) – pobierające opłaty z tytułu praw producenta.

Kolejną ciekawostką na temat działania OZZ w Polsce jest fakt, że organizacje te działają od siebie niezależnie  i niezależnie od siebie działają ich opłaty. Tantiemy, które płacimy twórcom z jednej organizacji nie nakładają się na drugą. Działają obok siebie. Tak, w praktyce prowadzi to do tego że często po kontroli ZAIKS przychodzą kontrolerzy ze STOART, SAWP i ZPAV, którzy również pobierają opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki. Oczywiście nie zawsze bo czasami wystarczy sam ZAIKS, jest to jednak bardzo częste.

Warto zaznaczyć że jeżeli chcecie korzystać z muzyki na licencji, to oznacza podpisanie 4 odrębnych umów, co nie rozwiązuje kwestii swobodnego publicznego odtwarzania utworów. Istnieje bowiem grono wykonawców i producentów, którzy nie są zrzeszeni w ZAIKS, SAWP, ZPAV i STOART. Oznacza to, że ochrona ich praw spoczywa tylko i wyłącznie na nich. Więc nigdy nie będziecie mieli pewności że ktoś kiedyś nie zgłosi się do Was o tantiemy pomimo płacenia w.w OZZ.